Main Menu
Top Menu

eTwinning

През 2019/ 2020 уч. година ученици от ПГ по туризъм “Ал.Паскалев” продължават да работят в платформата eTwinning.

През октомври стартира проектът “Our Earth- Our Responsibility”, чийто автор е г-жа Елена Димитрова. Ръководители на групите са г-жа Е. Димитрова и г-жа Б. Гаджева. Партньори по проекта са 23 училища от 11 европейски страни – България, Турция, Гърция, Италия, Испания, Сърбия, Румъния, Армения, Азербайджан, Украйна и Полша.

Целта на проекта е да информира за необход имостта от опазване на околната среда. Чрез достъпни и приятни дейности ще се покаже влиянието на климатичните промени върху околната среда и начините за преодоляване на негативните последици. Дейностите са ориентирани към опазване и създаване на зелени площи. Образователните ползи за участниците в проекта са подобряване на техните комуникационни умения и обогатяване на речника им по английски език.

Дейности:

– Октомври:

1. Създаване на лого на проекта

2. Създаване на eTwinning кът в гимназията

3. Почистване на училищния двор

4. Засаждане на дръвчета и семена на цветя и билки

– Ноември:

1. Slide show “Есента в моя роден край“

2. Писмо до приятел от друга страна

3. Правила за безопасен Интернет

– Декември:

1. Интервю с възрастни хора за климата през тяхното детство

2.Създаване на е- книга с истории за климатичните промени

– Януари:

1. “Бедствието, което съм преживял”

2. Slide show “Зимата в моя роден край“

– Февруари:

1. Ден на климатичните промени – 02 февруари

2. Благотворителна кампания “ Капачки за бъдеще”

– Март:

1. Slide show “Пролетта в моя роден край “

2. “Часът на Земята” – 28 март

– Април:

1. Върнати в естествения им хабитат животински видове

2. Образователно посещение до Дружество за защита на птиците

– Май:

1. Озеленяване на училищния двор – Юни:

1. Ел. книга “ Природата в моя роден край”

2. Изготвяне на ел. книга с избрани моменти от всички дейности

За повече информация посетете платформата eTwinning на посочения адрес: https://live.etwinning.net/projects/project/197165