Г-жа Бинка Гаджева, заместник-директор по учебната дейност в ПГ по туризъм, е един от десетте български учители-участници в Годишната eTwinning конференция 2019, която се проведе в Кан от 24 до 26 октомври 2019г. Темата на конференцията бе Where education meets democracy /Там, където образованието среща демокрацията/.

Изборът на тема не е случаен. 2019 е година на демократичното участие. Чрез eTwinning учителите създават проекти, които развиват умения, необходими за постигане на демократична култура, като самостоятелно учене, аналитично и критично мислене, слушане и наблюдение, емпатия, гъвкавост и адаптивност, езикови, комуникативни и многоезични умения, сътрудничество и разрешаване на конфликти.

 По време на приветствията, поздравителните адреси и панелните дискусии в конференцията се подчертаваше важната роля на учителя за създаването на активно гражданство и устойчиви демокрации.

На церемония бяха връчени награди на 61 учители, създали най-добрите 16 eTwinning проекта в Европа за 2018.  Г-жа Караангова връчи българската награда „Пейо Яворов“ за проекта „Няма граници за четенето“, осъществен от четири страни-партньори.

На втория ден на конференцията бяха проведени 44 уъркшопа. Всеки учител можеше да участва в четири, предварително избрани от него.  Представени бяха онлайн ресурси, които могат да се използват за създаване на безопасна приобщаваща среда, в която се чува гласът на учениците при обсъждане на трудни теми като дискриминация, неравенство и омраза. Имаше възможност за намиране на партньори за бъдещи проекти. Представени бяха различни образователни платформи и инструменти със свободен достъп до електронни ресурси, както и бе дадена информация за новите изисквания за получаване на знак за eTwinning училище.

Всички участници в конференцията се включиха в интерактивната игра „Демократично участие в страната eTwinlandia“. Разделени на отбори/села, те трябваше чрез демократично обсъждане, предложения и гласуване да решат  кое селище да задържи намерения фрагмент от емблемата на страната и да възстанови  историческия блясък на държавата. Играта завърши с панелна дискусия на победителите за наученото по време на играта и как тя може да се приложи в учебния процес. Конференцията даде възможност на над 500 учители от Европа да се срещнат, обменят идеи за сътрудничество, да получат вдъхновение и мотивация да създават активни граждани и демократично общество.