Main Menu
Top Menu

Гимназията по туризъм със зелена класна стая в Националния ден за почистване на природните паркове

Ученици от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ почистиха двора и зелените площи около своето училище. Децата засадиха дръвчета, храсти, цветя и билки, за които ще полагат грижи. Инициативата е по повод 17- ти октомври – Национален ден за  почистване на природните паркове. Растенията, билките и материалите за почистване са осигурени със средства по проект на училището към  ПУДООС /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ за създаване на зелена класна стая.

Инициативата за почистване и озеленяване бе на ученици от специалности „Организация на хотелиерството“ и „Организация на туризма“, участващи в проект „Our Earth, Our Responsibility“ за тази учебна година в платформата eTwinning.

Гимназията получи и Национален знак за качество по приключилия проект в платформата eTwinning  за представяне на културното наследство „Talk to me“ с талисман куклата Тереза.