Main Menu Top Menu

Специалност: Туристическа анимация

Професия: Аниматор в туризма

с интензивно изучаване на Английски език

 

Балът се образува от:

  • Утроения резултат от получения брой точки от теста по БЕЛ;

  • Резултата от получения брой точки от теста по Математика;

  • Оценките по Чужд език и Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование.

 

Учениците придобиват знания по:

  • Английски език и втори чужд език по избор;

  • Туристическа анимация – спортна, детска, фолклорна, хотелска анимация;

  • Екскурзоводско обслужване;

  • Организация и функциониране на хотела;

  • Комуникации и сценично поведение;

 

Възможности за реализация: туроператорски фирми, туристически агенции, хотели, увеселителни паркове, пътнически кораби, винарски изби.

Специалност „Туристическа анимация“ – трета степен на професионална квалификация. Овладяват се знания, умения и компетентности, свързани със спортната, детската, фолклорната, хотелската и други видове анимации. Аниматорът отговаря за планирането, разгласяването и провеждането на анимационни програми в туристически обекти, като въвлича, мотивира и  подпомага участието на туристите в тези програми.

Анимацията създава положителни емоции, обогатява познанията за света, предизвиква физическа активност, дава възможност за творческа изява. Тя прави едно пътуване незабравимо. Ако сте комуникативни и креативни,  обичате сцената, търсите разнообразие и вълнуващ живот, това е вашата специалност.