Main Menu Top Menu

Специалност: Екскурзоводско обслужване

Професия: Екскурзовод

с интензивно изучаване на Английски език

Балът се образува от:

 • Утроения резултат от получения брой точки от теста по БЕЛ;
 • Резултата от получения брой точки от теста по Математика;
 • Оценките по Чужд език и География иикономика от свидетелството за основно образование.

Учениците придобиват знания по:

 • Английски език и втори чужд език по избор;
 • Екскурзоводско обслужване;
 • Организация и функциониране на хотела;
 • Туристическа анимация;
 • Информационни технологии;
 • Гостоприемство в туристическата индустрия;
 • Маркетинг в туризма;
 • Вътрешни имеждународни маршрути и др.

Възможности за реализация:

 • екскурзовод,
 • аниматор,
 • водач – ловен туризъм,
 • водач – парк а забавления,