Main Menu
Top Menu

Гимназията по туризъм с допитване до бизнеса за новия план-прием

От хасковската Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ са провели анкета сред местните работодатели преди да изберат специалностите за следващата учебна година. Това стана ясно на проведена кръгла маса на тема „Професионалното образование и бизнесът“ с участие на Регионалното управление на образованието, представители на туристическия бранш, ръководството на Гимназията и представители на Обществения съвет към училището. Всички работодатели от направлението посочват, че срещат големи трудности при набирането на кадри, обобщи данните от проучването заместник-директорът на учебното заведение Бинка Гаджева. Директорът Пенка Георгиева изрази желанието на училището да е адекватно на търсенето на кадри от страна на бизнеса. В новия план-прием на Гимназията по туризъм се предлагат за обсъждане две нови специалности. Едната е „Съдебна администрация“, като преди това от училището са получили заявка от Окръжен и Административен съд, Окръжна прокуратура и от хасковски адвокати. Другата предлагана специалност е „Рекламна графика“, като тя ще подготвя кадри за IT сектора. И двете са с разширено изучаване на английски език, а училището разполага с необходимите преподаватели. От бизнеса посочват като много необходими кадрите от традиционните за Гимназията специалности „Кетъринг“, „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение“ и „Организация на хотелиерството“. От Туристически информационен център изразиха задоволството си от съвместната работа с Гимназията и настояват за прием на ученици в професия „Екскурзовод“. От най-големия хлебозавод в града също изявиха желание за съвместна работа с училището.