„Танцът на пингвините” бе една от инициативите, с които учениците от Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев” отбелязаха Световния ден за борба със СПИН. Всички дейности по повод този ден са под егидата на ученическия съвет на гимназията и ученици от ПГТ- доброволци към клуб „Заедно”, работещ по програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН”. Чрез масовия танц на голямото междучасие децата изразиха своята съпричастност към проблема с опаснасната болест. Клуб „Журналист” към училището подготви радиопредаване и презентация по темата. Всички ученици и учители традиционно на този ден бяха закичени с червените лентички, символизиращи подкрепа и внимание спрямо болестта. Бяха раздадени информационни материали и презервативи. За днешния ден в гимназията бе създаден и информационен център, където всеки може да се допита за характера на заболяването, как се предава болестта, нейните симптоми, начините за предпазване. Доброволците от клуб „Заедно” подготвиха и табло на посланията, върху което всеки можеше да запише своите мисли. Осмокласниците изгледаха филма „Тайната”, предоставен от РЗИ-Хасково. От началото на седмицата в коридорите са подредени и изработени от учениците информационни табла на тема СПИН.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *