Преподаватели от Професионална гимназия по туризъм “Александър Паскалев” – Хасково взеха участие в семинар на тема “Организационна култура и работа в екип”.
Лекторите проф.Красимир Петров и Дарина Илиева от Европейския институт за мениджъри представиха най-популярните практики за работа в училище според европейските стандарти. По думите на проф. Петров българските учители не отстъпват на европейските си колеги по компетентност. Това доказаха и учителите от ПГТ “Ал. Паскалев” в Хасково. В хода на обучението те бяха разделени на екипи, демонстрираха сплотеност, организираност и умение за бързо вземане на решения. Безпроблемното справяне с конфликтни ситуации подреди хасковските преподаватели в челната петица сред колегите им от други европейски страни като Германия и Франция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *