От 03.04. до 10.04. 2011 г. се реализира обмен на 10 учители в град Портсмут, Англия. Обменът е реализиран про проект №2010-1-BG1-LEO03-03342, “Адаптиране на професионалното обучение по хранене към изискванията на пазара на труда ”. Проведени са професионални визити в IBIS Hotel Portsmouth, The Chocolate Pot, Penfolds, Royal Beach Hotel и работна среща с колеги от Highbury College. Преподавателите са запознати с изготвянето на документация по системата HACCP и прилагането и при прозводството и търговията с храни и напитки. и нови методи на преподаване в областта на храненето.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *