Main Menu
Top Menu

Обществен съвет

Поименен състав на Обществения съвет към Професионална гимназия по туризъм “Александър Паскалев“:

1.      Таня Славеева Ганева – Председател от квотата на родителите

2.      Снежана Стоянова Георгиева  –член от квотата на родителите

3.      Недялка Ангелова Ченгелова –  член от квотата на родителите

4.      Дарина Милкова Станчева – член-представител на министъра на образованието и науката

5.      Стойчо Ганашев –   член – представител на работодателите

и резервни членове:

 1. Цвета Васкова Киркова – първи резервен член от квотата на родителите

    2. Гергана Делчева Георгиева – втори резервен член от квотата на родителите

    3. Мирослава Колева Касабова – трети резервен член от квотата на родителите

 Заседание на Обществения съвет на 13.01. 2023 г. от 18:00 часа