ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ посрещна днес своите първи възпитаници в специалността „Съдебна администрация“. Четири паралелки осмоклакласници прекрачиха прага на училището. Те ще се обучават в специалностите „Кетъринг“, Организация на хотелиерството“, „Съдебна администрация“, „Рекламна графика“ и „Производство на кулинарни изделия и напитки“. Новите ученици бяха посрещнати с тържество при спазване на противоепидемичните мерки. Официални гости бяха председателят на Окръжен съд – Хасково Миглена Тянкова и Дарина Станчева –старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Хасково. Осмокласниците бяха посрещнати с „добре дошли“ от директора на училището Пенка Георгиева. Тя пожела на ученици, учители, родители и на всички, на които образованието е в сърцето, успешна, здрава, присъствена и ползотворна учебна година, както и много нови поводи за гордост от постиженията на възпитаниците на Гимназията. С топли думи към присъстващите ученици се обърна и Миглена Тянкова, която припомни, че новата специалност „Съдебна администрация“ е плод на общата идея от страна на ръководството на Окръжен съд и на ръководството на Гимназията по туризъм. Тя изрази своята убеденост в успешната реализация на възпитаниците от новата специалност и обеща да бъде гост на училището до завършването на този първи випуск. В продължение на години Окръжен съд и ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ работят успешно по реализацията на съвместни проекти. С пожелание за здраве и успешна професионална реализация осмокласниците бяха поздравени и от старши експерта в РУО – Хасково Дарина Станчева.

Тържеството продължи с изпълнение на ръченица от възпитаниците на училищния клуб по фолклорни ритми. Традиционно осмокласниците влязоха в училището за своя първи час на класа под звуците на химна на ПГ по туризъм.

По-големите ученици бяха посрещнати по-късно по график при спазване на необходимите противоепидемични мерки.