Main Menu
Top Menu

Символи и празници

Символи

Празници

27.09 – Ден на туризма.

7.11 – Патронен празник – “Паскалеви дни”

Коледен бал

Дни на специалността – м. април

Изпращане на абитуриентите

Пролетна фиеста