9 КЛАС

специалност Съдебна администрация – 2

специалност Бизнес администрация – 3

специалност Рекламна графика – 4

10 КЛАС

специалност Кетъринг – 2

специалност Съдебна администрация – 2

специалност Организация на хотелиерството – 3

специалност Рекламна графика – 4

специалност Производство на кулинарни изделия и напитки – 2