8 КЛАС

специалност Съдебна администрация – 1

специалност Бизнес администрация – 5

специалност Рекламна графика – 8

9 КЛАС

специалност Кетъринг – 5

специалност Съдебна администрация – 2

специалност Организация на хотелиерството – 3

специалност Рекламна графика – 8

специалност Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – 4

10 КЛАС

специалност Организация на хотелиерството – 8

специалност Рекламна графика – 1

специалност  Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – 8