Бланка за Заявление за извиняване на отсъствията на ученик изтегли>>>

График за втори час на класа за II учебен срок на учебната 2019/2020 г. виж…