Летен лагер в Шкорпиловци

Уважаеми родители,

Стартира НП “Отново заедно“ на МОН, чиято цел е създаване на условия за дейности и комуникация на ученици и учители извън училището и семейството за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение през последните две учебни години и за подпомагане за тяхната социализация.

Програмата предоставя на ученици от 8. до 11. клас, подбрани по критерии, които са утвърдени от педагогическия съвет на училището, възможност за финансиране на туристически пакет: настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности. На група от 10 ученици има един учител за ръководител.

Педагогическият съвет на ПГТ “Александър Паскалев“ – Хасково взе решение за участие в НП „Отново заедно“, предвиждаща почивка, осигурена финансово от МОН, за 31 ученици и 3 учители. Ученическото туристическо пътуване ще се осъществи в периода 15.07.2022 – 20.07.2022 година за 6 дни /5 пълни пансиона/ в с. Шкорпиловци. Срокът за подаване на заявленията-декларации е до 16.06.2022 в канцеларията на училището.

Комисия, определена със заповед на директора на училището, ще извърши подбор за участие на ученици в НП „Отново заедно“ въз основа на приетите с решение на педагогическия съвет критерии. Следва всеки ученик и родител, които кандидатстват,  да попълнят заявлението и да приложат документи, където е необходимо. Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите и ще внесе списъка на класираните 31 деца за одобрение от педагогическия съвет.

Програма за лагера изтегли>>> 

 Критерии за подбор на ученици изтегли>>>

Декларация от родител изтегли>>>

 

Бланка за Заявление за извиняване на отсъствията на ученик изтегли>>>