Проектът се изпълнява от национален консорциум: координатор – Сдружение “Брейн груп” Видин, ПГ “Проф. д-р Асен Златаров” Видин, ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” Кърджали, ПГТ “Александър Паскалев” Хасково и приемаща организация FORMACIÓN EUROPEA, PRÁCTICA, MOVILIDAD S. L., Tenerife, Islas Canarias, España.

Лого на проекта

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

АНКЕТНИ КАРТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
проект 2019-1-BG01-KA116-061480 “#УСПЕХ”

АНКЕТА ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА В ИСПАНИЯ
проект 2019-1-BG01-KA116-061480 “#УСПЕХ”

ВХОДЯЩА АНКЕТА ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ
проект 2019-1-BG01-KA116-061480 “#УСПЕХ”

АНКЕТА СЛЕД МОБИЛНОСТТА В ИСПАНИЯ проект 2019-1-BG01-KA116-061480 “#УСПЕХ”

СБОРНИК С РЕЦЕПТИ ТРАДИЦИОННА БЪЛГАРСКА КУХНЯ НА БЪЛГАРСКИ И ИСПАНСКИ ЕЗИК ПРОЕКТ 2019-1-BG01-KA116-061480 #УСПЕХ

МОБИЛНОСТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

МОБИЛНОСТ УЧЕНИЦИ

Група Видин

Група Хасково

Група Кърджали