Main Menu
Top Menu

Проект “Заедно можем всичко”

Толерантност и сътрудничество сред учениците са целите на проект “Заедно можем всичко”, по който Гимназията по туризъм вече осъществи няколко дейности. Проектът е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства.

На среща в гимназията бе Силвия Богданова, гост- лектор от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. Участниците в проекта изгледаха филм за ранното отпадане от училище, разиграха ролеви игри на същата тема, търсиха, предлагаха и споделяха възможни решения на казуси. Целта на беседата бе формиране на култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ сред учениците.

Преди това 50 гимназисти се запознаха с негативното влияние на стереотипите, последиците от тях и начините за преодоляването им. Участници от различни етноси се забавляваха, рисувайки етно мотиви и символи върху бели тениски, показващи сходството между тях. Целта на работата в екип бе изграждане на чувство за съпричастност към етническите малцинства. Чрез информационно табло учениците се запознаха с ползите от толерантността и хуманизма.

За повече информация посетете сайта към проекта >>>