Пенка Георгиева Директор
Бинка Гаджева-Хаджийска Заместник – директор учебна дейност
Добрина Добрева Заместник – директор учебно- производствена дейност
Петя Тилева- Михайлова Педагогически съветник
Гергана Живкова Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“
Росена Кирякова Главен учител – Немски език
Антония Димова-Козарева Старши учител – Български език и литература
Йорданка Борисова Старши учител – Български език и литература
Мариета Желева Учител – Български език и литература
Диана Ангелова Старши учител – Руски език
Маринела Митева Старши учител Руски език
Бояна Боянова Старши учител – Английски език
Елена Димитрова Учител – Английски език
Стамена Марашева – Петкова Учител – Английски език
Живка Чакалова Учител – Английски език
Ива Казакова Учител – Английски език
Лидия Белева Учител – математика и информационни технологии
Таня Христозова Старши учител – математика и физика
Магдалена Райчева Старши учител – математика
Милен Василев Учител – Физика и математика
Атанас Темелков Старши учител – история и цивилизация
Васил Георгиев Старши учител – история и география и икономика
Живка Димитрова Старши учител – география и икономика и гражданско образование
Татяна Тодева Старши учител – философия и гражданско образование
Лидия Несторова Старши учител – Биология и здравно образование
Юлия Бозова Старши учител – Химия и опазване на околната среда
Йовчо Димитров Старши учител – физическо възпитание и спорт
Виктор Колянов Учител – физическо възпитание и спорт
Ина Добрикова Учител – физическо възпитание и спорт
Станимир Велев Старши учител – рекламна графика
Даниела Боева Учител – рисуване и рекламна графика
Радка Петрова Старши учител – професионална подготовка
Ралица Кисекчиева Старши учител – професионална подготовка
Гинка Лозева Старши учител – професионална подготовка
Даниела Христонова Старши учител – професионална подготовка
Ваня Михова Старши учител – професионална подготовка
Сашка Чавдарова Старши учител – професионална подготовка
Веселина Иванова Учител – професионална подготовка
Иванка Сакутова Учител – професионална подготовка
Тодор Колев Старши учител – професионална подготовка
Николай Славов Учител – професионална подготовка
Паулина Несторова Учител – професионална подготовка
Милена Иванова Учител – професионална подготовка