Пенка Георгиева директор
Бинка Гаджева-Хаджийска заместник – директор, учебна дейност
Добрина Добрева заместник – директор, учебно- производствена дейност
Петя Тилева- Михайлова педагогически съветник
Гергана Живкова ръководител направление „информационни и комуникационни технологии“
Росена Кирякова главен учител – немски език
Антония Димова-Козарева старши учител – български език и литература
Йорданка Борисова старши учител – български език и литература
Мариета Желева учител – български език и литература
Мая Хаджиева учител – гражданско образование и български език и литература
Мариана Фролова учител – руски език
Елена Димитрова учител – английски език
Стамена Марашева – Петкова учител – английски език
Живка Чакалова учител – английски език
Ива Казакова учител – английски език
Константин Дяков учител – английски език
Таня Христозова старши учител – математика и физика
Магдалена Райчева старши учител – математика
Диана Данева учител – математика и информационни технологии
Милен Василев учител – физика и математика
Георги Проданов старши учител – история и цивилизации
Живка Димитрова старши учител – география и икономика
Татяна Тодева старши учител – философия
Лидия Несторова старши учител – биология и здравно образование
Юлия Бозова старши учител – химия и опазване на околната среда
Йовчо Димитров старши учител – физическо възпитание и спорт
Виктор Колянов учител – физическо възпитание и спорт
Ина Добрикова учител – физическо възпитание и спорт
Станимир Велев старши учител – рекламна графика
Лидия Белева учител – рекламна графика
Даниела Боева учител – рисуване и рекламна графика
Радка Петрова старши учител – професионална подготовка
Ралица Кисекчиева старши учител – професионална подготовка и информационни технологии
Гинка Лозева старши учител – професионална подготовка
Даниела Христонова старши учител – професионална подготовка
Ваня Михова старши учител – професионална подготовка
Сашка Чавдарова старши учител – професионална подготовка
Веселина Иванова учител – професионална подготовка
Тодор Колев старши учител – професионална подготовка
Николай Славов учител – професионална подготовка
Иванка Сакутова учител – професионална подготовка
Красимир Тодоров учител – професионална подготовка
Милена Иванова учител – професионална подготовка