Пенка Петкова Георгиева
Бинка Къдринова Гаджева-Хаджийска
 Добрина Тенчева Добрева
 Антония Генкова Димова-Козарева
 Атанас Кирилов Темелков
 Атанаска Георгиева Панайотова
 Бояна Жорова Боянова
 Валентина Вълева Ванчева
 Ваня Желязкова Михова
 Васил Георгиев Георгиев
 Веселина Стоянова Иванова
 Виктор Стоянов Колянов
 Георги Атанасов Попмарков
 Гинка Лозева Лозева
 Даниела Христонова Христонова
 Данка Ангелова Чакърова
 Диана Гочева Ангелова
 Елена Тенчева Димитрова
 Елисавета Веселинова Димчева
 Живка Димитрова Ряпова
 Живка Христова Чакалова
 Ива Гатева Казакова
 Йовка Пенева Андреева
 Йовчо Иванов Димитров
 Йорданка Борисова Николова
 Камен Петров Петров
 Лидия Димитрова Несторова
 Магдалена Иванова Райчева
 Маринела Георгиева Митева
 Милен Тончев Василев
 Николай Славов Славов
 Пенка Петкова Георгиева
 Пламена Данаилова Колязова
 Радка Делчева Петрова
 Ралица Тодорова Кисекчиева
 Росена Великова Кирякова
 Сашка Георгиева Чавдарова
Стамена Николаева Марашева
 Станимир Благов Велев
 Таня Жекова Денишева
 Татяна Тодева Танева
 Теодора Петрова Тодорова-Николова
 Тодор Янчев Колев
 Христина Асенова Филева
 Юлия Златанова Бозова