Пенка Георгиева Директор
Бинка Гаджева-Хаджийска Заместник – директор учебна дейност
Добрина Добрева Заместник – директор учебно- производствена дейност
Петя Тилева- Михайлова Педагогически съветник
Росена Кирякова Главен учител – Немски език
Антония Димова-Козарева Старши учител – Български език и литература
Камен Петров Старши учител – Български език и литература
Йорданка Борисова Старши учител – Български език и литература
Диана Ангелова Старши учител – Руски език
Теодора Тодорова-Николова Старши учител – Български език и литература
Бояна Боянова Учител – Английски език
Елена Димитрова Учител – Английски език
Стамена Марашева – Петкова Учител – Английски език
Живка Чакалова Учител – Английски език
Ива Казакова Учител – Английски език
Станимир Велев Старши учител – информационни технологии
Пламена Колязова Учител – математика
Таня Христозова Старши учител – математика и физика
Магдалена Райчева Старши учител – математика
Атанас Темелков Старши учител история и цивилизация
Васил Георгиев Старши учител география и икономика
Маринела Митева Старши учител Руски език
Татяна Тодева Старши учител – философия и гражданско образование
Лидия Несторова Старши учител – Биология и здравно образование
Юлия Бозова Старши учител – Химия и опазване на околната среда
Милен Василев Учител Физика и математика
Георги Попмарков Старши учител – физическо възпитание и спорт
Йовчо Димитров Старши учител – физическо възпитание и спорт
Виктор Колянов Учител – физическо възпитание и спорт
Радка Петрова Старши учител – професионална подготовка
Ралица Кисекчиева Старши учител – професионална подготовка
Гинка Лозева Старши учител – професионална подготовка
Даниела Христонова Старши учител – професионална подготовка
Живка Димитрова Старши учител – професионална подготовка
Ваня Михова Старши учител – професионална подготовка
Сашка Чавдарова Старши учител – професионална подготовка
Веселина Иванова Учител – професионална подготовка
Атанаска Панайотова Старши учител – професионална подготовка
Данка Чакърова Старши учител – професионална подготовка
Елисавета Димчева Старши учител – професионална подготовка
Тодор Колев Старши учител – професионална подготовка
Николай Славов Старши учител – професионална подготовка