Main Menu
Top Menu

По програма ФАР

Проект – BG0004.03.03.034
“Втори шанс” за професионално образование
Проект – BG0202.01-YI.2.05
“Интегриране на младите хора на пазара на труда”. По проекта бяха обучени безработни лица до 29 години.
Проект – BG 0202.03-LLL.14
“Мобилна система за професионално образование и обучение през целия живот” . По проекта се проведе професионално обучение на безработни, заети лица, редовни ученици и учители, с цел повишаване на квалификацията им.

Проект – BG2004/016-711.11.01-2.022
“Обучение на бъдещи предприемачи”