Main Menu
Top Menu

По програма Еразъм+

Проект – 2014-1-BG01-KA102-000195
“Нови подходи в професионалното обучение”
Проект – 2016-1-BG01-KA102-023154
“Средиземноморската кухня в основата на здравословното хранене”
Съвети за здравословното хранене – брошура
Брошура
Книга с избрани рецепти
Презентация
Проект – 2017-1BG01-KA102-035709
“Европейско партньорство за качествено професионално обучение в туризма”
По проекта се проведоха ученически практики в Болоня, Италия от 18.06 до 09.07.2018 г. с група от 15 ученика и в Тенерифе, Испания от 11.06 до 02.07.2018 г. с група от 15 ученика. Също така се проведе и обучение на учители в Болоня, Италия от 16.04 до 23.04.2018г.
Брошура ученици
Брошура учители
Учебно помагало
Презентация
Проект – BG2004/016-711.11.01-2.022
“Обучение на бъдещи предприемачи”
Проект – 2018-1BG01-KA102-047400
“Мобилност в практиката – успех в кариерата”

Презентация
Брошура
Сборник с италиански коктейли и ястия

Проект 2018-1-BG01-KA116-047140 “#БЪДЕЩЕ”
Проект – 2019-1-BG01-KA102-061678
“Интегриране на нови методи в професионалното образование и обучение”
Проект – 2019-1-BG01-KA101-061898
“Смарт учител”
Проект – 2019-1-BG01-KA102-061678
“Интегриране на нови методи в професионалното образование и обучение”
Проект 2020-1-BG01-KA102-078297 „КУЛИНАРНО ИЗКУСТВО В ИТАЛИЯ“