Main Menu
Top Menu

По програма ФАР – ТГС

Проект – BG 01.06.07.041
“Без граници”

Проект – BG 2002/000-624-05.07
“От двете страни на границата”. Партньор: ІІ ТЕЕ град Александруполис – Гърция
По проекта бяха реализирани Българо-гръцки младежки инициативи: спортни състезания, демонстрация на професионални умения; „България и Гърция танцуват”; младежки поход, фотоизложба.
Проект – BG 2003/ 005-630-07.06
“Партньорство за културен обмен”. Партньор: ІІ ТЕЕ град Александруполис – Гърция. По проекта бяха реализирани следните дейности:
българо-гръцки семинар; състезание на компютърни игри; среща на млади таланти; открит урок по информатика  във ІІ ТЕЕ; посещение на остров Самотраки.


Проект – BG2003/005-630-03.02-01
“Реални перспективи на пазара на труда”.
Партньор: ІІ ТЕЕ град Александруполис – Гърция. По проекта бяха реализирани следните дейности: обучение на безработни лица и преквалификация на заети; обучение на учители по практика  в Гърция; семинар „Новите технологии в туризма”.

Проект – BG2004/016-782-01.02.01-07
“Подобряване качеството на човешките ресурси – приоритет на образователните институции в ТГ регион”