Main Menu
Top Menu

По програма “Леонардо да Винчи”

Проект – 2012-1-BG1-LEO01-06794 
 „Нови техноли в туристическото обслужване” 
Партньор: организация Amadeus Association 
Участници в проекта са  15 ученици от 11 клас, изучаващи професиите хотелиер и ресторантьор. Практиката се реализира от 24.06 до 12.07.2013 г. в град Виена по съгласувана с партньора работна програма в  реномирани хотели и ресторанти – “Kummer”, “AXE”, “Kawaliere”, “Eurostare Wienna” и „Belweue”.. Учениците  усвоиха технологията на производството на традиционни австрийски ястия, запознаха се с прилагането на системата ХАСЕП, посрещаха и комуникираха с гостите на хотела на немски и английски език. Запознаха се с организацията на работа в хотелското стопанство. Посетиха много исторически и културни забележителности.  
Проект – 2011-1-BG1-LEO03-04754„Иновации в хотелиерството”
Партньор:Фюча Фокус, Флориана, Малта
Практическото обучение се проведе от 02.04.2012 до 20.02.2012г по съгласувана с партньора работна програма. 15 момичета и момчета, изучаващи професиите хотелиер и расторантьор участваха в хотелското домакинство в 3 и 4 звездни хотели в Малта – Milano Due, Club Salina Wharf, San Antonio, Alfonso, Sliema Chalet. Запознаха се с нови форми на обслужване в хотела и ресторанта, участваха в изготвянето и провеждането на аниматорски програми, усвоиха технологията на приготвяне на традиционни малтийски ястия. Участниците обогатиха практическите и езиковите си умения в различна работна среда и придобиха нови, специфични за професията. Всеки ученик получи документ  Europass Мобилност, удостоверяващ придобитите професионални умения.
Проект – 2010-1-BG1-LEO01-03354“Трансфер на италиански опит в кулинарното изкуство ” 
Партньор: Мост Консулт, Милано, Италия. Практиката се реализира от 20.06.2011 до 08.07.2011 г. в Сесто Календе, Италия.  15 ученика, изучаващи професиите готвач и сладкар участваха в приготвянето на традиционни за италианската кухня ястия. Усвоиха технологията на приготвяне на свежа паста, различни видове пица, аранжираха ястия и десерти. В резултат на проведената практика учениците усъвършенстваха професионалните си и езикови умения, развиха личностните си качества, обогатиха комуникативните си способности и уменията за работа в екип. Всички участници получиха документ Europass Мобилност, удостоверяващ придобитите професионални и езикови умения.
Проект – 2010-1-BG1-LEO03-03342
„Адаптиране на професионалното обучение по хранене към изискванията на пазара на труда”
Партньор: Трейнинг Вижън, Портсмут, Англия
Той бе ориентиран към преподавателите по професионална подготовка по професии в областта на храненето. Целта му е да се повиши качеството на обучение, чрез актуализиране знанията и уменията на преподавателите, усъвършенстване на специалната им квалификация с акцент върху иновациите, обогатяване методите и формите на преподаване. Мобилността се проведе от 03.04.2011г. до 10.04.2011г. в град Портсмут  по съгласувана с партньора работна програма. Проведени са 4 професионални визити  визити в The Chocolate Pot, IBIS Hotel Portsmouth, Penfolds, Royal Beach Hote и среща с колеги от Highbury College .
Проект – 2009-1-BG1-LEO01-01671„Австрийският професионален опит в ресторантьорството”. Партньор: Асоциация Амадеус, Австрия 
От  21.06.08 до 09.07.2010 е реализирана практика на 15 ученика – готвачи и сервитьори в град Виена. В реномирани хотели и ресторанти са обогатени езиковите им и професионални умения и са развити нови,  ключови за професията. На всички участници е връчен сертификат  Амадеус и документ Europass Мобилност, удостоверяващи  придобитите професионални умения.
Проект – 2008-1-BG1-LEO03-00419„Повишаване на маркетинговите умения в търговията”
Партньор: Организация Система Туризмо, Италия 
Проектът е ориентиран към ученици, изучаващи професия „Икономист-мениджър”. Практиката се реализира от 29.06 до 17.07.09 г. в град Потенца в реномирани фирми. Учстниците са запознати с рекламната им дейност, италианския стандарт за водене на кореспонденция, изготвена е реклама на продукт на италиански и български език. Всеки ученик получи  документ Europass Мобилност удостоверяващ  придобитите професионални умения.
Проект – 2008-1-BG1-LEO03-00417„Интерактивни форми на обучение в сладкарството и хлебопроизводството”
Партньор: Организация Система Туризмо, Италия 
Предвидената по проекта мобилност на 10 преподаватели по професионална подготовка по хлебопроизводство и сладкарство  се проведе  от  06.04. до10. 04.2009 г. в град Римини. Заснет е учебен филм за декорация на сладкарски изделия и е изготвена презентация „Магията на италианския сладолед”. На всеки участник е предоставен сертификат за проведения обмен.
Проект – Llp-Ldv-IVT-07-BG-166078„Повишаване  на професионалните умения в ресторантьорството”
Партньор: Училище по хотелиерство и туризъм, Испания 
Предвидената по проекта мобилност е реализирана от 23.06 до 18.07.2008 г. Във връзка с провеждането на практиката 20 ученика – готвачи и сервитьори, изучават испански език в България и европейския център за чужденци в град Валенсия. В двата ресторанта на  испанското училище участниците аранжират масите, транжират и филетират морски дарове, усвояват нови технологии, развиват артистичността си. Придобитите нови умения са удостоверени с документ Europass Мобилност.
Проект – Llp-Ldv-VETPRO-07-BG-166061„Европейският професионален опит в сферата на туризма”
Партньор: Училище по хотелиерство и туризъм, Испания.
По проекта е осъществен обмен на преподаватели  по професионална подготовка в сферата на туризма. От 07.04 до 11.04. 2008 г. в град Валенсия са проведени работна среща с колеги от испанското училище и професионални визити в туристически комплекси. Реализирането на обмена допринесе за актуализиране знанията и уменията на учителите с акцент върху иновациите. Всеки участник получи документ Europass Мобилност. 
Проект – 2006/I/06/B/F/PP-154110″Европейска обща рамка за професионално образование и обучение – Изпълнява се в страните – Италия, Австрия, Германия и България. Водеща организация “Университет по вкуса” Перуджа, Италия.
Проект – BG/06/A/PL-166„Европейският опит в професията – виза за пазара на труда” 
Партньор: Институт „Виталис”, Германия
От 05.06 до 29.06. 2007 г. е реализирана практика на 20 ученика – хлебари и сладкари, в реномирани хлебопекарни и сладкарски цехове  в град Лайпциг. Участниците обогатяват знанията си по професионален немски език  и усъвършенстват уменията си за художествено оформяне на хлебни и сладкарски изделия, развиват творческия си усет и естетически вкус. Всеки участник получава сертификат от институт Виталис.
Проект – BG/05/A/PL-166234„Практиката в Европа – новото измерение на професионалното обучение”
Партньор: Училище по хранене – Университет по вкуса, Италия
Вторият проект с училището по хранене  е насочен към ученици, обучавани по професия сервитьор-барман. За да контактуват с клиенти в реална работна среда, участниците изучават италиански език в България и Перуджа. Практиката е проведена от 03.07 до 28.07. 2006 г. по работна програма  „Средиземноморски коктейли”. Учениците усъвършенстват  уменията си,  придобити в училище и усвояват нови, специфични за професията – артистично приготвяне и поднасяне на коктейли, правене на шоу и др.
Проект – BG/04/A/PL-166„ Да обогатим знанията си в Европа”
Партньор: Училище по хранене – Университет по вкуса, Италия
По проекта е реализирана практика на 20 ученика – готвачи и сервитьори в Италия. Създадена е възможност за работа в реална среда с обучение по италиански език в България и страната-домакин. От 04.07 до 29.07. 2005 г.  е проведена практика  в реномирани хотели и ресторанти в град Перуджа. В резултат са усъвършенствани  езиковите и професионални умения на учениците. С училището по хранене е установено  коректно и взаимнополезно партньорство и желание за бъдеща съвместна работа.