Main Menu
Top Menu

Поправителни изпити

График за провеждане на поправителните изпити за учениците от VIII – XI клас през юлска сесия на учебната 2023/2024 година, както следва:

Изпит по учебен предмет Дата, начален час, място на провеждане Формат на изпита/ продължителност*
1. Микробиология – 11г 01.07.2024 г.
8:30 часа Каб.3
Писмен – до 3 астрономически часа
2. Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – 11г 02.07.2024 г.
8:30 часа Каб.3
Писмен – до 3 астрономически часа
3. Английски език – 8г 03.07.2024 г.
8:30 часа Каб.3
Писмен и устен – 3 астр. часа, от които до 30 минути  за устната част
4. Немски език – 9 в 03.07.2024 г.
8:30 часа Каб.3
Писмен и устен – 3 астр. часа, от които до 30 минути  за устната част
5. Немски език – 11 03.07.2024 г.
8:30 часа Каб.3
Писмен и устен – 3 астр. часа, от които до 30 минути  за устната част
6.Хигиена на храните и хранително законодателство -11г 03.07.2024 г.
8:30 часа Каб.3
Писмен – до 3 астрономически часа
7.Български език и литература – 8 клас 04.07.2024 г.
8:30 часа Каб.3
Писмен – 3 астрономически часа
8.Български език и литература – 11 клас 04.07.2024 г.
8:30 часа Каб.3
Писмен – 3 астрономически часа
9. Математика – 8 клас 05.07.2024 г.
8:30 часа Каб.3
Писмен – 3 астрономически часа  
10. Математика – 9 клас 05.07.2024 г.
8:30 часа Каб.3
Писмен – 3 астрономически часа  
11. Математика 11 клас 05.07.2024 г.
8:30 часа Каб.3
Писмен – 3 астрономически часа  
12. Учебна практика по специалността РПП 11г клас 05.07.2024 г.
8:30 часа работилница
Практически до 5 астрономически часа  
13.Технологично обзавеждане на специалността 11г клас 08.07.2024 г.
8:30 часа Каб.3
Писмен – 3 астрономически часа  
14.Автоматизация на производството 11г клас 09.07.2024 г.
8:30 часа Каб.3
Писмен – 3 астрономически часа  
15.Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост – 11г 10.07.2024 г.
8:30 часа Каб.3
Писмен – 3 астрономически часа