Main Menu
Top Menu

Поправителни изпити

Ред и организация за провеждане на поправителните изпити за учениците от VIII – XI клас през юлска сесия на учебната 2022/2023 година, както следва:

Изпит по учебен предмет Дата, начален час, място на провеждане Формат на изпита/ продължителност*
1. Музика – 8 клас 03.07.2023 г.
10:30 часа Стая 3
Писмен и практически – три астрономически часа, от които до  60 минути – за писмената част + –
2. Музика – 9 клас 03.07.2023 г.
10:30 часа Стая 3
Писмен и практически – три астрономически часа, от които до  60 минути – за писмената част + –
3. История и цивилизации – 8 клас 04.07.2023 г.
10:30 часа Стая 3
3 астрономически часа + –
4.Суровини и материали в хранително-вкусовата промишленост – 8 клас 05.07.2023 г.
10:30 часа Стая 3
3 астрономически часа + –
5.Български език и литература – 8 клас 06.07.2023 г.
10:30 часа Стая 3
3 астрономически часа + –
6.Немски език – 10 клас 06.07.2023 г.
10:30 часа Стая 3
Писмен и устен – 3 астр. часа, от които до 30 минути  за устната част + –
7. Математика 8 клас 07.07.2023 г.
10:30 часа Стая 3
3 астрономически часа + –
8. Математика 10 клас 07.07.2023 г.
10:30 часа Стая 3
3 астрономически часа  
9.Английски език 8 клас 10.07.2023 г.
10:30 часа Стая 3
Писмен и устен – 3 астр. часа, от които до 30 минути  за устната част  
10.География и икономика 8 клас 11.07.2023 г.
10:30 часа Стая 3
3 астрономически часа  
11.Химия и опазване на околната среда 8 клас 12.07.2023 г.
10:30 часа Стая 3
3 астрономически часа  
12.Физика и астрономия 13.07.2023 г.
10:30 часа Стая 3
3 астрономически часа  
13.Биология и здравно образование 14.07.2023 г.
10:30 часа Стая 3
3 астрономически часа