Main Menu
Top Menu

Подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Лица за вътрешен канал за сигнали

  1. Татяна Тодева Танева , телефон: 038622297;

електронен адрес: tatyana.to.taneva@edu.mon.bg

  • Петя Димитрова Тилева-Михайлова, телефон 0879069803
  • електронен адрес: p_tileva@abv.bg

Работно време от 8:00 до 14:00 часа