Уважаеми ученици и учители,

Уважаеми родители,

Със заповед №     на министъра на образованието и науката присъствените учебни занятия се преустановяват за периода от  30.11.2020г. до 21.12.2020г.

В тази връзка ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ преминава на обучение от разстояние в електронна среда при следните условия:

  1. Учебните занятия ще се провеждат в платформата Тиймс, за която всеки ученик има потребителско име и парола.
  2. Има промени в седмичното разписание, с което ще бъдете запознати от класните ръководители.
  3. Минава се на едносменен режим на обучение. Начало на занятията 8:30. Часовете са по 35 минути, малките междучасия – 10 минути, голямото междучасие – 20 минути.
1 час 8:30 9:05
2 час 9:15 9:50
3 час 10:00 10:35
4 час 10:55 11:30
5 час 11:40 12:15
6 час 12:25 13:00
7 час 13:10 13:45
  • Консултациите се провеждат от 15:00 до 16:00 часа в платформата Тиймс. Графикът ще бъде качен на сайта на училището.
  • Отсъствия  и оценки ще се пишат в електронния дневник в Школо.
  • Занятията с групите  за допълнително обучение по Подкрепа за успех и заниманията по интереси ще се провеждат по график, с който ще ви запознаят ръководителите на групи.
  • Приравнителните изпити и изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение ще се провеждат по нов график. Допълнителна информация ще получите от класните ръководители.

Вярваме, че всички ще се отнесете отговорно както към образователния процес, така и към спазване на противоепидемичните мерки. Само така ще успеем да се върнем в училище и да завършим успешно учебната година.

Бъдете здрави!

https://pgthas.com/wp-content/uploads/2020/11/kons21.12-1.pdf