Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с обявеното прекратяване на учебните занятия в училищата заради извънредното положения в страната, свързано с разпространението на COVID-19, от 16 март 2020 г. преминахме на дистанционно обучение.

От 30.03.2020г. дистанционното обучение се осъществява изцяло в платформата Microsoft Teams, предоставена от МОН. Учебните занятия започват в 9.00 часа за I смяна и 13:10 за II смяна, следвайки седмичното разписание. Продължителността на учебния час е 25 минути. Изпълнените домашни задания се качват в платформата Teams.

Заради удължаване на извънредното положение резултатите, които показват учениците на тестове, задания, проекти, както и тяхната ангажираност и активност, вече ще бъдат оценявани с оценка.

Педагогическият съветник продължава да извършва своята консултативна дейност и е на ваше разположение ежедневно.

Надяваме се на добра координация и отговорно отношение, за да завършим успешно учебната година!

Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средства за лична защита и хигиена.

Разписание на учебните часове от 16.03.2020г.

І смяна

1.     9:00- 9:25 

2.     09:30- 9:55

3.     10:00- 10:25

4.     11:10- 11:35

5.     11:40- 12:05

6.     12:10- 12:35

7.     12:40- 13:05

ІІ смяна

0.    12:40- 13:05  

1.    13:10 -13:35

2.    13:40 – 14:05

3.    14:10 – 14:35

4.    15:20 – 15:45

5.    15:50 – 16:15 6. 16:20 – 16:45