Стартираха дейностите по проект „Културните институции като образователна среда“ в ПГ по туризъм „Александър Паскалев“

 С уроци по гостоприемство, английски език, история и цивилизации в ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ стартираха първите дейности по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“.

Домакин на събитието бе Регионалният исторически музей. В урока по гостоприемство г-жа Ралица Кисекчиева разгледа темата „Българската материална и духовна култура като част от общоевропейската“. Бъдещите хотелиери от 9б клас се запознаха с обекти и обичаи у нас, които са част от културното наследство на ЮНЕСКО.

В часа по английски език госпожа Ива Казакова представи пред 8б клас най – интересните и посещавани места в нашия град. В края на двете занимания учениците попълниха кратки анкети, които показаха заинтересоваността им към темите и ефекта от този начин на провеждане на уроци.

В урока по история и цивилизации учителят Йорданка Борисова запозна 8 а клас с темата за духовното пробуждане на българите, а занятието завърши с разглеждане на секция „Етнография“, където учениците се потопиха във възрожденска атмосфера.

Този тип уроци цели по-ефективното и достъпно популяризиране на културното наследство, науката и изкуствата в България и една по-ефективна комуникация, както и обмен на опит между различните институции. Важно място в тази връзка се пада на обвързаността на културните институции със сферата на образованието и желанието и на двете страни да включват повече млади хора, за да изпълнят основната си мисия – осигуряване на пренос на знания и културното наследство между поколенията.

При стриктно спазване на противоепидемичните мерки дейностите се реализираха само ден преди преустановяване на учебните занятия в присъствена форма.