График с консултации на учители с ученици за I учебен срок на учебната 2022/2023 г.

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС ПРЕПОДАВАТЕЛ
Сряда 13:30. – 14.10 Т. Колев
Понеделник 12.45-13.30    И.Сакутова                     
Петък 12.45 – 13.30 Р. Кирякова
Сряда 13:30- 14:10 Е. Димитрова
Понеделник 12.45 – 13.25 Ж. Чакалова
Петък 13.30 – 14.10 Й. Борисова
Сряда 12:45-13:25 Ю. Бозова
Петък 14:20-15:00 В. Иванова
Петък 12.00 – 12.40 Т. Тодева
Сряда 12:00-14:10 М. Райчева
Четвъртък 14:20 – 15:00 С.  Марашева
Сряда 13.30-14.10 И. Казакова
Сряда 12:45 – 13:25 Д.  Христонова
Вторник 12.00 – 12.40 А. Козарева
Понеделник 12.45  –  13.30 Н. Славов
Четвъртък 07:45 – 08:25 Б. Боянова
Петък 13:30 – 14.10 Г. Лозева
Понеделник 12:45 –13:25 Д. Боева
Петък 12:00 –12:40 Д. Ангелова
Четвъртък 12:00 – 12:40 М. Желева
Вторник 12:45 – 13:25 В. Георгиев
Петък 12.00 -12.40 Л. Несторова
Вторник 13 .00 – 13.30 М. Митева
Петък 12.00-14.00 М. Василев
Четвъртък 13.30 – 14.10 Т. Христозова
Четвъртък 13.30 -14.10 Р. Кисекчиева
Вторник 13:30 – 14:10 А. Темелков
Понеделник 13.30 -14.10 С. Чавдарова
Сряда 13:00-13:40 С. Велев
Понеделник 13.30-14.10 Л. Белева
Четвъртък 11:15 – 11:55 Ж. Димитрова
Четвъртък 10:25 – 11:05 В. Михова
Четвъртък 12:45 – 13:30 Г. Живкова
Вторник 12:45 – 13:30 И. Добрикова
Петък 11:15 – 11:55 В. Колянов
Петък 13:30 – 14:10 Й. Димитров
Четвъртък 12:45 – 13:25 Р. Петрова