ПГ по туризъм „Ал. Паскалев” град Хасково е училище с дългогодишна история и традиции. Води началото си от частното Стопанско училище по готварство и домакинство „Бъдещност”, основано през 1928 г. По – късно се разкрива Дружествено училище „Развитие”. След 1944 г. двете училища се сливат в едно държавно професионално училище с паралелки по хранене и облекло.
От 23.09.1964 г. училището е обособено като самостоятелно учебно заведение – Техникум по обществено хранене и е на подчинение на МВТ. От 04.04.1995 г. се преименува в Техникум по хранене и търговия. До 2003 г. ТХТ осъществява дейността си под това име. На 07.04.2003 г. се преобразува в Професионална гимназия по туризъм. Със заповед № РД-1423/31.03.2008г. на Министъра на образованието и науката – Професионална гимназия по туризъм се именува в ПГ по туризъм „Александър Паскалев”.