Main Menu
Top Menu

Изпити по професията

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Информация за придобиване на първа СПКНаредба 1 Срок за подаване на заявление за първа СПК – 23.06.2020гЗаявление – изтегли оттук>>>