Main Menu
Top Menu

Изпити по професията

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг – 12 а клас

Писмен тест – 20.05.2024 г. – 8:30 часа

Част практика на професията – 27.05.2024 г. и 28.05.2024 г. (Първа група) – 8:30 часа каб. 3 /раб. готварска

Част практика на професията – 28.05.2024 г. и 29.05.2024 г. (Втора група) – 8:30 часа

каб. 3/ раб. готварска

 

Професия: Хотелиер, специалност: Организация на хотелиерството – 12 б клас

Писмен тест – 20.05.2024 г. – 8:30 часа

Част практика на професията – 23.05.2024 г. – 8:30 часа  каб.1

 

Професия: Дизайнер, специалност: Рекламна графика – 12 в клас

Защита на дипломен проект

Част теория – 20.05.2024– 8:30 часа

Част практика на професията – 27.05.2024 г.– 8:30 часа каб. 1 (Първа група)

Част практика на професията – 28.05.2024 г.– 8:30 часа каб. 1 (Втора група)

 

Професия: Техник-технолог в ХВП, специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия– 12 г клас

Писмен тест – 20.05.2024 г. – 8:30 часа

Част практика на професията – 23.05.2023 г.– 8:30 часа работилница по сладкарство

 

 

Резултатите от изпитите ще бъдат оповестени в срок от три дни след провеждане на съответния изпит на информационното табло в училище.