Main Menu
Top Menu

Изпити по професията

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг – 12 а клас

Писмен тест – 23.05.2023 г. – 8:30 часа

Част практика на професията – 29.05.2023 г. и 30.05.2023 г. (Първа група) – 8:30 часа каб.сервиране/раб. готварска

Част практика на професията – 30.05.2023 г. и 31.05.2023 г. (Втора група) – 8:30 часа

каб.сервиране/раб. Готварска

Професия: Хотелиер, специалност: Организация на хотелиерството – 12 б клас

Писмен тест – 23.05.2023 г. – 8:30 часа

Част практика на професията – 29.05.2023 г. – 8:30 часа  каб.1

Професия: Ресторантьор, специалност: Производство и обслужване на заведенията за хранене и развлечения – 12 в клас

Писмен тест – 23.05.2023 г. – 8:30 часа

Част практика на професията – 26.05.2023 г. и 29.05.2023 г. – 8:30 часа каб.сервиране/раб. готварска

Професия: Хлебар – сладкар, специалност: Производство на сладкарски изделия– 12 г клас

Писмен тест – 23.05.2023 г. – 8:30 часа

Част практика на професията – 26.05.2023 г.– 8:30 часа работилница по сладкарство

Професия: Екскурзовод, специалност: Екскурзоводско обслужване – /1 ученик от минали години/

Част практика на професията  – 30.05.2023 г. – 8:30 часа каб.1

Резултатите от изпитите ще бъдат оповестени в срок от три дни след провеждане на съответния изпит на информационното табло в училище.