Main Menu
Top Menu

Изпити по професията

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Информация за придобиване на първа СПКНаредба 1