линк към ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕhttps://forms.gle/3XJHgDt7AdU2qmND6 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА – ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404ДАТИ ЗА ТЕСТОВЕ И ЗАЩИТИ ПО МОДУЛИ

АНКЕТНИ КАРТИ – ЛИНКОВЕ
ВХОДЯЩА АНКЕТА ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404
АНКЕТА ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА В ИСПАНИЯ ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404
АНКЕТА СЛЕД МОБИЛНОСТТА ПО ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

МОБИЛНОСТ – ГРУПА ВИДИН ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

Договорът е финансиран от ЕК по програма „EРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”

МОБИЛНОСТ – ГРУПА ВАРНА ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

Договорът е финансиран от ЕК по програма „EРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”

МОБИЛНОСТ – ГРУПА ХАСКОВО ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

Договорът е финансиран от ЕК по програма „EРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”