Main Menu
Top Menu

Договор 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Линк към ЗАЯВЛЕНИЕТО
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
https://forms.gle/
3XJHgDt7AdU2qmND6
 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА –
ДОГОВОР № 
2021-1-BG01-KA121-VET-000006404
 

267833.jpg

МОБИЛНОСТ – ГРУПА ВИДИН

ДОГОВОР

№ 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

МОБИЛНОСТ – ГРУПА ВАРНА

ДОГОВОР

№ 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

МОБИЛНОСТ – ГРУПА ХАСКОВО ДОГОВОР

№ 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ – УЧИТЕЛИ  
ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

ВАЛОРИЗАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ВАРНА

ВАЛОРИЗАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ХАСКОВО