Добри практики през 2021-2022

  1. Международна мобилност на учители
  • Наблюдение по време на мобилност в Ирландия по проект “Интегриране на нови методи в ПОО”, финансиран по програма Еразъм+ – 17.09. – 22.09.2021 г.                                                                                                                                                                      П. Георгиева, Б. Гаджева, Р. Кирякова, Б. Боянова, Ж. Чакалова , Т. Тодева, Т. Христозова, П. Тилева
  • Открити уроци

По НП „Иновации в действие“

  • Открит урок – учебна практика-технология на хотелиерското обслужване и английски език
  • Открит урок – приложна математика на тема “ Сложна лихва ”

Открит урок по математика пред учители по математика от област Хасково

Oткрит урок по английски език на тема опазване на околната среда „STOP! Before ït`s too late!

Открит онлайн урок –дискусия на тема „ Интервю за работа – планиране, организиране и провеждане“ с гост лектор 

Открит урок – презентация на тема “Хлябът в българските традиции и обичаи” във връзка с отбелязване Световния ден на хляба и с цел повишаване на мотивацията на учениците за избора им на професия

Открит урок по здравословно хранене с ученици от ОУ „Христо Смирненски“

Открит урок “16 години – права и задължения”  – съвместна инициатива с Районен съд –Хасково и Районна прокуратура В ролята на преподаватели влязоха съдия Пламен Георгиев – председател на Районен съд – Хасково, и Антон Иванов – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Хасково

2013 г.
       Обмен на добри практики в професионалното обучение – споделяне на опит от международната практика във Виена, Австрия
      Открит урок по сомелиерство – дегустация във Винпром „Белведере”с. Коларово – м. ноември 2013

2012 г.
      Обмен на добри практики в професионалното обучение – споделяне на опит от международната практика в Малта.
      Участие в национална конференция за обмен на добри практики  в гр. Пловдив от 16 – 18.11.2012г. Представяне работата на клуб „Здравословно хранене”.
      Обмен на добри практики при разработване на портфолио и проекти по европейски програми  в гр. Поморие от 01.11 -03.11. 2012 с други сродни училища.
      Благотворителност:участие в благотворителен базарнабиране на  средства за ДДЛРГ „Асен Златаров”.

2011 г.
      Обмен на добри практики в професионалното обучение – споделяне на опит от международната практика в Милано, Италия.
      Провеждане на открит урок и презентация „Историята на хляба” с ученици от 12г клас.
  Благотворителност:участие в благотворителен базардарение на експонатите от Коледна изложба на децата от ДДЛРГ „Асен Златаров”

2010 г.
Участие на кръгла маса в Свиленград
Обмяна на опит с ПГ по туризъм – Кърджали.
В ПГ по туризъм се проведе открит урок и презентация на филма “Декорация на сладкарски изделия”
       Валоризационна конференция по програма “Учене през целия живот”. Тема: “Образованието за възрастни в България” – приносът на програма “Учене през целия живот” и участие в изложението “Разкрий таланта си”.
       Развитие на дейността на клубовете по интереси създадени про програма “Училището територия на учениците”.
       Благотворителност: 
– участие в благотворителен базар.
– набиране на средства за деца от дом.

2009 г.
       Фестивал на храните в гр. Одрин, Турция. Тема: “Популяризиране на българска и турска национални кухни”.
       Организатор: Занаятчийска камара в Одрин.
       Участници: ученици и преподаватели в ПГТ и Занаятчийска камара в Хасково. Въвеждане в практическо обучение на модул “Турска кухня”.
        Валоризационна конференция по програма “Леонардо да Винчи”. Тема “Презентация и награждаване на качествени проекти”, сред които и на ПГ по туризъм.
       Училището се представи с презентация “5 години по пътя към Европа” и щанд с учебни материали и изделия изготвени от участниците в проекта.
       Благотворителност:
– набиране средства за лечение на Емануела от 12 клас.
– дарение на абитуриенти от училището лишени от родителски грижи.

2008 г.
Обмен на преподаватели в град Валенсия, Испания. Тема: “Европейският професионален опит в сферата на туризма”.
Участници: 10 преподаватели по професионална подготовка.
 Вальорна конференция по програма “Леонардо да Винчи”. Тема:”Презентация и награждаване на качествени проекти. Учиището е наградено със сертификат за качество.
       Изработване на учебни помагала:
филм “Декорация на садкарски изделия”.
презентация “Магията на италианския сладолед”.
       Работна среща на министъра Д. Вълчев с директори на професионални гимназии по туризъм от страната. Тема: “Развитие на професионаното образование”.
       Организатор: ПГ по туризъм.
        Международна среща град Грац, Австрия. Тема: “Актуализиране на периметъра на сектор хранене и съставяне на карта на професионалисти в сектора”. 
       Организатор: BFI – Австрия.
       Участници: НПО от Италия, Австрия, учители от Италия, Германия и ПГ по туризъм – Хасково.
        Международен тематичен семинар в Берлин, Германия. Тема: “Определяне на форматите и правилата за предствавяне на професионалните компетенции и компетенции за активна гражданска изява и трудова ангажираност.
       Организатор: Universita dei Sapori -Перуджа, Италия.
       Международен семинар в Льобен, Австрия. Тема: “Разработване на метод за изчисляване на точките (кредити).
       Организатор: Halia Forma и BFT – Австрия.

2007 г.
 Международен семинар на тема: “Европейска обща рамка за професионално образование и обучение”. 
       Организатор: ПГ по туризъм.
Участници: 
       Университет по вкуса – Перуджа, Италия.
       Търговска паата – Перуджа, Италия.
       НПО “Италия-форма” – Пиаченца, Италия.
       НПО “BFI” – Австрия.
       Учиище за деца с говорни дефекти – Германия.
       ПГ по туризъм.
Лектори: П. Георгиева, Марилена Ликардо, Тереза Филикола, Омбретта Росси, Криста Елзе, Винченцо Лазаро.
 Семинар по проект “Обучение на бъдещи предприемачи”. Тема: “Добри практики в обучението по предприемачество”.
       Участници: бенефициенти, работодатели, ученици, медии.
       Лектори: Експерт от ТХПП, преподаватели от ПГ по туризъм.

2006 г.
 Българо-гръцки семинар – тема: “Разпространение на добри практики”.
       Организатор: ПГ по туризъм. 
Участници:
       I TEE Орестиада, Гърция.
       II TEE Александруполис, Гърция.
       ПГ по туризъм.
       Лектори: П. Георгиева, Х. Леонидис, Ставрос Зоис, Т. Годзерис.