През учебната 2020/2021 в ПГТ „Александър Паскалев“ се обучават 450 ученици, разпределени в 20 паралелки.

8 клас

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, III СПК, с разширено изучаване на английски език

Професия: Хотелиер, специалност: Организация на хотелиерството, III СПК, с разширено изучаване на английски език

Професия: Дизайнер, специалност: Рекламна графика, III СПК, с разширено изучаване на английски език

Професия: Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост, специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, III СПК, с разширено изучаване на английски език

9клас

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, III СПК, с разширено изучаване на английски език

Професия: Хотелиер, специалност: Организация на хотелиерството, III СПК, с разширено изучаване на английски език

Професия: Дизайнер, специалност: Рекламна графика, III СПК, с разширено изучаване на английски език

Професия: Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост, специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, III СПК, с разширено изучаване на английски език

10 клас

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, III СПК, с разширено изучаване на английски език

Професия: Хотелиер, специалност: Организация на хотелиерството, III СПК, с разширено изучаване на английски език

Професия: Ресторантьор, специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, III СПК, с разширено изучаване на английски език

Професия: Хлебар-сладкар, специалност: Производство на сладкарски изделия, II СПК, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

11 клас

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, III СПК, с разширено изучаване на английски език

Професия: Хотелиер, специалност: Организация на хотелиерството, III СПК, с разширено изучаване на английски език

Професия: Офис мениджър, специалност: Бизнес администрация, III СПК, с разширено изучаване на английски език

Професия: Организатор на туристическа агентска дейност, специалност: Организация на туризма и свободното време, III СПК, с разширено изучаване на английски език

Професия: Екскурзовод, специалност: Екскурзоводско обслужване, III СПК, с интензивно изучаване на английски език

12 клас

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, III СПК, с разширено изучаване на английски език

Професия: Готвач, специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, II СПК

Професия: Хлебар-сладкар, Производство на сладкарски изделия, II СПК