През учебната 2018/2019 г. от 8 до 12 клас се обучават 492 ученика, разпределени 25 паралелки.

    Професия: Ресторантьор
    Специалност: Кетъринг

    Професия: Икономист-мениджър
   Специалност: Търговия – III СПК
    
    Професия: Техник – технолог
    Специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – III СПК

   Професия: Хотелиер
    Специалност: Организация на хотелиерството – III СПК

   Професия: Ресторантьор
    Специалност: Производство  и обслужване на ЗХР- III СПК

    Професия: Екскурзовод
    Специалност: Екскурзоводство – III СПК