Уважаеми родители и ученици,

На основание заповед № РД09-1028/ 29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката присъственият учебен процес ще се осъществява при спазване на следния график:

а) на 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас, останалите класове – от разстояние в платформата Тиймс ;

б) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9, 11 и 12 клас, останалите класове – от разстояние в платформата Тиймс;

в) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8, 10 и 11 клас, останалите класове – от разстояние в платформата Тиймс.