1. За периода от 16.11.2020г. до 27.11.2020г

Учениците в 8, 10 и 12 клас са в присъствена форма на обучение.

Учениците в 9 и 11 клас са на обучение от разстояние в електронна среда.

От 30.11.2020г. класовете сменят формата си на обучение, т.е. от онлайн в присъствено обучение и обратно.

  1. Седмичното разписание се запазва.
  2. Всички класове, независимо от формата на обучение, спазват следния дневен режим:

I смяна

1 час8:008:30
2 час8:409:10
3 час9:209:50
4 час10:1010:40
5 час10:5011:20
6 час11:3012:00
7 час12:1012:40

II смяна

0 час12:1012:40
1 час12:5013:20
2 час13:3014:00
3 час14:1014:40
4 час15:0015:30
5 час15:4016:10
6 час16:2016:50

Часовете са по 30 минути, малките междучасия по 10 минути, а голямото 20 минути.

  1. Задължително е носенето на маски от всички през цялото време докато са в сградата на гимназията /това включва класни стаи, коридори, кабинети и работилници по време на учебните часове и в междучасията/.
  2. Дежурните екипи са с работно време 7:30 до 12:00 и от 12:00 до 16:50.
  3. Не се допускат в сградата на училището външни лица, както и такива със симптоми на ОРЗ.