Платформата “Дигитална раница” е безплатна и осигурява достъп до електронни уроци за ученици от I до XII клас. Достъпът до нея се осъществява на адрес edu.mon.bg чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО). Модули от “Дигиталната раница” – Модул “Програма”, където учителите могат директно да стартират виртуални срещи за съответния ден и час. За всеки час се визуализира и учебната програма, заедно с учебното съдържание, налично по темата. – В модул “Предмети” се показват всички предмети и класове на съответния преподавател, също заедно с учебната програма и наличните разработени и одобрени уроци. – Чрез модул “Домашни” могат да се назначават задания за изпълнение от учениците, като учителя може да задава крайна дата, един или повече класове, към които да се насочат, като за учителя има пълна видимост към статута на зададените работи към всеки ученик. Към домашните може да се задава допълнително съдържание, което да бъде прегледано от ученика или да се прикачват файлове. – В модул “Създай съдържание” учителите могат да създават уроци и да ги споделят свободно със своите ученици и колеги. – В модул “Библиотека” е събрано наличното към момента готово дигитално съдържание, разпределено по класове, предмети и теми. Модулът ще се допълва и обновява непрекъснато както с уроците на учителите, така и с образователно съдържание със свободен достъп, предоставено от издателства и партньори на министерството. https://edu.mon.bg/