График за втори час на класа

Клас Класни ръководители Ден и час за провеждане на ВЧК
1. Таня Христозова Вторник / 13:30 – 14:10
2. Даниела Христонова Четвъртък / 8: 35 – 9 : 15
3. Ива Казакова Петък : 15 : 10 – 15 : 50
4. Ваня Михова Сряда / 13 : 30 – 14 : 10
5. Виктор Колянов Четвъртък / 12 : 45 – 13 : 25
6. Ралица Кисекчиева Сряда / 10 :25 – 11 : 05
7. Даниела Боева Петък / 13 : 30 – 14 : 10
8. Тодор Колев Сряда / 12 : 45 – 13 : 25
9. 10а Мариета Желева Понеделник / 9 :25 – 10 : 05
10. 10б Елена Димитрова Вторник / 9 : 25 – 10 :05
11. 10в Татяна Танева Вторник / 18 : 25
12. 10г Веселина Иванова Вторник / 12 : 45 – 13 : 25
13. 11а Йорданка Борисова Понеделник / 14 : 20 – 15 :00
14. 11б Живка Димитрова Четвъртък / 10 :25 – 11 : 05
15. 11в Живка Чакалова Сряда / 11 : 15 – 11 : 55
16. 11г Антония Козарева Четвъртък / 13 :30 – 14 :10
17. 12а Бояна Боянова Четвъртък /  12 : 10 – 12 : 40
18. 12б Юлия Бозова Сряда / 9 : 25 – 10 : 05
19. 12в Николай Славов Понеделник / 12 :10 – 12 : 40
20. 12г Сашка Чавдарова Понеделник / 14 : 20 – 15 : 00