ВХОДНО НИВО ИТ 10 клас

______________________________________

 

 

Циркулярно писмо – задание

Задача за 9 клас

НВО 10 клас


Тест НВО 10 клас

Задача НВО Дигитални компетентности

Екселски файл Tochki.xls към задача за НВО

Практическа задача – вариант 2 –  2017г – презентация

Условието на задачата
За тази задача са предоставени данни във файл

Задача втори вариант за НВО

Условието на задачата

За тази задача са предоставени данни във файл