Текс за плакат за прием

Снимка1>>>

Снимка2>>>

Снимка3>>>

Лога за Специалностите

Лого ПГТ

Задача ИТ

Оборот>>>

Създаване на обобщаваща таблица>>>

Страница с видеоуроци за Clock

______________________________

Задача за векторизиране по снимка:
Изтеглете файлът и векторизирайте илюстрацията с Illustrator. За да се зипълните задачата, основно се използват инструментите от групата на простите форми – правоъгълник, кръг, заоблен правоъгълник.

Като краен резултат трябва да се получи нещо подобно. Не е задължително векторизирането да се прави точно по контура от оригинала. И цветовете на крайното изображение не е задължително да са същите.


Входно ниво ИТ 10 клас

Задача за създаване на колаж по Компютърна графика

файлове за изтегляне>>>