ВХОДНО НИВО ИТ 8 клас

 

ВХОДНО НИВО ИТ 9 клас

______________________________

НВО 10 клас


Тест НВО 10 клас

Задача НВО Дигитални компетентности

Екселски файл Tochki.xls към задача за НВО

Практическа задача – вариант 2 –  2017г – презентация

Условието на задачата
За тази задача са предоставени данни във файл

Задача втори вариант за НВО

Условието на задачата

За тази задача са предоставени данни във файл