Изходно ниво 9 клас
Циркулярно писмо – задание

Задача за 9 клас

НВО 10 клас


Тест НВО 10 клас

Задача НВО Дигитални компетентности

Екселски файл Tochki.xls към задача за НВО

Практическа задача – вариант 2 –  2017г – презентация

Условието на задачата
За тази задача са предоставени данни във файл

Задача втори вариант за НВО

Условието на задачата

За тази задача са предоставени данни във файл

За тази задача са предоставени данни във файл