Задача за 9 клас

Условие на задача 1

Екселски файл Tochki.xls с данни

Условие на задача 2

Екселски файл с данни към задача 2

Екселски файл с данни  по години към задача 2

НВО 10 клас


Тест НВО 10 клас

Задача НВО Дигитални компетентности

Екселски файл Tochki.xls към задача за НВО

Практическа задача – вариант 2 –  2017г – презентация

Условието на задачата
За тази задача са предоставени данни във файл