Задание – колаж

Свалете двата файла. файл 1 съдържа всички необходими снимки. Изрежете ги и ги направете да изглеждат както във файл 2.

файл 1

файл 2


Изходно ниво ИТ 8 клас


Изходно ниво ИТ 9 клас


Изходно ниво ИТ 10 клас


Тест Рекламна графика

______________________________

ЗАДАЧА 10 клас

Условието на задачата

За тази задача са предоставени данни във файл