Учебна практика

Акцентира се върху практическите знания и умения по професии.  Училището разполага с кабинет по сервиране и работилници по сладкарство,  хлебопроизводство, готварство.

Производствена практика

 Провежда се практика в реална работна среда във фирми партньори на училището – хотелски  комплекс „Фантазия” и ресторант „Тенис-кортове”, „ Монолит”АД – хотел „Европа”, „Украбул-МЦ” ЕООД – хотел „Хасково” и хотел „Родопи”,  ЕТ „Наслада”, „Мадлен”, Туристически информационен център Хасково, „Маги тур” ЕООД и др.
На учениците се дава възможност да придобият опит и в Европа като част от  професионалното им обучение.

Компютърно обучение

 Компютърното обучение се провежда в кабинети с индивидуално работно място за всеки ученик, свързани в мрежа и постоянен интернет. В училището работят 4 виртуални фирми, регистрирани към центъра на учебно тренировъчните фирми: УТФ “Мания-тур” – туристическа агенция, “АКВА”, “Виконт”, Скай спорт”.

Чуждоезиково обучение

 Обучение по английски, немски и руски език с акцент върху професионалната терминология.
Интензивно обучение по английски език за специалностите с прием след завършен 7 клас: “Организация на хотелиерството”, “Кетърниг”, “Митническа и данъчна администрация”, “Бизнес администрация”.

Във всекидневната работа на училището са заложени най-важните принципи на съвременното образование:

качествено обучение;

действащи критерии за оценка;

интеграция на педагогически и информационни технологии;

създаване на навици за работа в екип, в дух на взаимно уважение и доверие.